Nasze produkty Instrukcja instalacji modułów fotowoltaicznych

Instrukcja instalacji modułów fotowoltaicznych

1. Informacje ogólne

 • Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji oraz zasad bezpieczeństwa dla modułów fotowoltaicznych.
 • Przed przystąpieniem do montażu, instalator zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją oraz do postępowania zgodnie z jej zaleceniami.
 • Niezastosowanie się do zasad przedstawionych w instrukcji może prowadzić do uszkodzenia modułu, instalacji lub innych strat materialnych, a także do uszkodzeń ciała.
 • Instalacja paneli wymaga specjalistycznych umiejętności i powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych monterów.

2. Bezpieczeństwo

 • Moduły fotowoltaiczne przeszły wszystkie wymagane testy bezpieczeństwa i posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty.
 • Instalatorzy powinni spełniać krajowe i lokalne wymagania odpowiednich norm i przepisów dotyczących montażu oraz podłączeń paneli.
 • Instalatorzy winni unikać wszelkich zagrożeń występujące podczas montażu, w tym ryzyko porażenia prądem lub upadku z wysokości.
 • Nie kierować na moduły skoncentrowanej wiązki światła (np. za pomocą lupy lub lustra).
 • Zabrania się rozmontowywać oraz rozkręcać modułów.
 • Nie należy usuwać żadnych elementów składowych modułów.
 • Zabrania się montować moduły podczas opadów deszczu, śniegu lub przy wietrznej pogodzie.
 • Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy zabezpieczyć się, korzystając z izolowanych narzędzi oraz środków ochrony osobistej.
 • Podczas instalacji moduły powinny pozostawać zakryte nieprzezroczystym materiałem, co uniemożliwi generowanie napięcia.
 • Zabrania się odłączać moduły pod obciążeniem.

3. Składowanie, rozpakowanie i transport

 • Moduły należy przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
 • Podczas transportu zachować szczególną ostrożność.
 • Podczas rozpakowania modułów postępować zgodnie z kolejnymi zaleceniami, zachowując wszelkie środki ostrożności.
 • Zabrania się przenosić modułu trzymając za puszkę przyłączeniową lub za przewody.
 • Po rozpakowaniu nie umieszczać modułu jeden na drugim.
 • Nie stawać żadnych przedmiotów na module.
 • Moduły ostrożnie transportować nie dopuszczając do upuszczenia modułu.
 • Nie rzucać żadnych przedmiotów na moduł.
 • Nie pozostawiać modułu nieumocowanego lub niezabezpieczonego.
 • Nie dopuszczać, aby złącza elektryczne uległy zawilgoceniu lub przecięciu.
 • Nie należy usuwać z modułu żadnych etykiet. Usunięcie etykiety jest równoznaczne z utratą gwarancji.

4. Montaż

4.1 Warunki klimatyczne:

Wymagania środowiskowe dla modułów fotowoltaicznych:

 • Temperatura otoczenia: -20°C to +40°C
 • Temperatura pracy: -40°C to +85°C
 • Temperatura składowania: -40°C to +40°C
 • Wilgotność względna: poniżej 85%
 • Obciążenie wiatrem: poniżej 2400Pa
 • Obciążenie śniegiem: poniżej 5400Pa

4.2 Lokalizacja instalacji modułów:

 • Moduły należy montować w miejscu, w którym przez cały rok będzie zapewnione maksymalne nasłonecznienie. Moduły powinny być zwrócone na południe.
 • Wybierając miejsce instalacji należy unikać obiektów, które mogą rzucać cień na zainstalowane moduły
  - drzewa,
  - budynki,
  - inne przeszkody,
  - szczególnie trzeba zwrócić uwagę w miesiącach zimowych, gdy słońce jest nisko nad horyzontem.
 • Cień na module powoduje spadek mocy całej instalacji.
 • Nie instalować modułów w pobliżu ognia lub łatwopalnych materiałów.
 • Nie instalować modułu w miejscu, w którym mógłby mieć bezpośrednią styczność z wodą
  - zraszacze,
  - fontanny, itp.

4.3 Kąty pochylenia podczas montażu:

 • Szeregowo połączone moduły powinny być skierowane w tę samą stronę i ustawione pod tym samym kątem.
 • Różne ustawienie modułów spowoduje spadek mocy całej instalacji (moduły będą otrzymywały różne ilości światła słonecznego).
 • Moduły wytwarzają najwięcej energii, gdy są skierowane bezpośrednio w kierunku słońca (na południe).
 • Moduły powinny być zamontowane w taki sposób, aby niemożliwe było przesunięcie, odkształcenie oraz zmiana kąta nachylenia.


4.4 Metody montażu:

 • Sposoby montażu modułów (rys. 1)
  1 - Kopia

              Mocowanie za pomocą śrub                                                                          Mocowanie za pomocą zacisków

Rys. 1. Mocowanie modułu za pomocą śrub lub zacisków.

 

Montaż za pomocą śrub:

 • Każdy moduł posiada osiem fabrycznych otworów montażowych przeznaczonych do mocowania modułu w konstrukcji wsporczej.
 • Jeżeli obciążenie śniegiem lub wiatrem nie przekraczają 2400Pa, można wykorzystać cztery otwory przeciwległe znajdujące się bliżej środka ramy (rys. 2).

2- Kopia

Rys. 2. Moduł mocowany za pomocą czterech śrub na dłuższych bokach ramy.

 • Jeżeli obciążenie śniegiem lub wiatrem przekraczają 2400Pa, należy wykorzystać wszystkie otwory montażowe.
 • Mocowanie ramy do konstrukcji wsporczej należy wykonywać za pomocą śrub nierdzewnych i nakrętek M8 oraz podkładek sprężystych płaskich.


Montaż za pomocą zacisków:

 • Moduły można montować w dwóch płaszczyznach
  - poziomo (zaciski na krótszym boku ramy)
  - pionowo (zaciski na dłuższym boku ramy)
 • Zaciski nie mogą odkształcać ramy.
 • Zaciski nie mogą stykać się z powierzchnią szkła.
 • Zaciski nie powinny rzucać cienia na moduł.

Obszary mocowania zacisków na ramie (rys. 3 i 4)

3- Kopia

Rys. 3. Obszar mocowania na dłuższych bokach ramy.

 

4- Kopia

Rys. 4. Obszar mocowania na krótszych bokach ramy.

 • Profile montażowe muszą być zamontowane tak aby korygować ewentualne nierówności dachu lub konstrukcji gruntowej.
 • Panele ułożone na konstrukcji muszą swobodnie opierać się na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest dokręcanie klemami paneli do nie równej konstrukcji.
 • Do przykręcania klem montażowych użyj klucza dynamometrycznego i dokręcać z siłą 8,5 Nm.
 • Należy zachować odległość separacyjną paneli od dachu minimum 5 cm aby zapewnić dobrą wentylację
 • Dbaj o złącza MC4. Nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie wody i śniegu.

5. Instalacja elektryczna modułu

 • Moduły fabrycznie są dostarczone wraz z okablowaniem oraz złączami.
 • Nie powinno stosować się w jednej instalacji modułów o różnych parametrach elektrycznych.
 • W celu uzyskania odpowiednio wysokiego napięcia pracy moduły muszą być podłączone szeregowo. Uzyskane napięcie będzie równe sumie podłączonych szeregowo modułów.
 • W celu uzyskania odpowiednio wysokiego prądu roboczego moduły muszą być podłączone równolegle. Prąd roboczy będzie równy sumie prądów każdego z łańcuchów połączonych równolegle.
 • Ilość modułów podłączonych równolegle określona jest w projekcie instalacji (ograniczona jest warunkami technicznymi, środowiskowymi oraz typem zastosowanego falownika).
 • Ograniczenia ilości połączeń równoległych określają parametry systemu PV takie jak maksymalne natężenie prądu oraz moc wejściowa.

6. Uziemienie

 • Podczas montażu modułów konieczne jest uziemienie. Eliminuje zagrożenie porażenia prądem oraz pożaru.
 • Konstrukcja wsporcza oraz ramy powinny być uziemione zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
 • Uziemienie instalacji uzyskujemy poprzez podłączenie przewodem uziemiającym konstrukcję wsporczą oraz ramy modułów.
 • Przewód powinien być ciągły wykonany z miedzi lub z innych materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacja uziemiających.


7. Konserwacja modułów

 • Konserwacji modułów dokonujemy wyłącznie w sposób niezagrażający bezpieczeństwu oraz unikając uszkodzenia modułów.
 • W większości stref klimatycznych opady deszczu są wystarczające do utrzymania modułów w czystości.
 • Można czyścić szklaną powierzchnię modułu za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, które należy zmoczyć czystą wodą.
 • Oczyszczanie modułów z zalegającego śniegu może odbywać się za pomocą szczotki z miękkim włosiem lub miotły.
 • Ważne jest, aby okresowo sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne.
 • Okresowe przeglądy zapewniają bezawaryjne oraz dłuższe działanie instalacji.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Twórca instrukcji nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się odpowiedzialności za metody montażu, eksploatacji i konserwacji.
 • Twórca instrukcji nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty wynikające z niewłaściwego montażu, eksploatacji oraz konserwacji.
 • Informacje zawarte w tej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej.

Współpraca

justsolar-logo

leader-logo

feeo

justsolar-logo

KONTAKT

Fabryka Prądu Spółka z o.o. spółka komandytowa
Okopowa 6
58-500 Jelenia Góra
514 570 057 info@fabrykapradu.pl
0048514570057 WhatsApp Mluvím česky na základní úrovni
Czynne: Pn-pt: 8-16, sob: 9-12

Pakowanie i wysyłki 508 342 018
Czynne: 08.00 - 15.00

Oddział:
ul. Zółwinska 16 05-830 Nadarzyn/Warszawa
733 577 677 biuronadarzyn@fabrykapradu.pl
Czynne: 08.00 - 16.00
Leasing dla firm 605 115 500

-->